• All products are added to your cart.

Ansvarsfriskrivning

Björkqvist Helsinki Ab ansvarar inte för förlust som orsakas av ett oöverstiglig hinder. Som ett oöverstiglig hinder uppfattas ett sådant ärende som är icke förutsägbar eller en förändring i omständigheterna som är utanför Björkqvist Helsinki Ab:s påverkan.

Björkqvist Helsinki Ab är skyldig att meddela kunden av ett oöverstigligt hinder omedelbart.