• All products are added to your cart.

Ansvarsfriskrivning

Björkqvist Helsinki Ab ansvarar inte för förlust som orsakas av ett oöverstiglig hinder. Som ett oöverstiglig hinder uppfattas ett sådant ärende som är icke förutsägbar eller en förändring i omständigheterna som är utanför Björkqvist Helsinki Ab:s påverkan.

Björkqvist Helsinki Ab är bundet att meddela kunden av ett oöverstigligt hinder omedelbart.    

Björkqvist Helsinki Ab har ingen ansvarsskyldighet, vare sig avtalsrättsligt, skadeståndsrättsligt eller på annat sätt, för innehållet, materialet, användningen eller något annat i samband till webbplatsen oavsett om förlusten eller skadan är direkt eller indirekt, tillfällig eller följdskada eller för förlust eller personskada, straffrättsligt eller på annat sätt.

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som ägs och drivs av tredje parter. Länkarna ges enbart som information. Eftersom Björkqvist Helsinki Ab inte har någon kontroll över, relation till, eller stöd från några tredjeparts webbplatser, tar Björkqvist Helsinki Ab inget ansvar för dessa länkar eller tredjeparts webbplatser.