• All products are added to your cart.

Asiakasrekisteriseloste

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

REKISTERINPITÄJÄ

Ab Björkqvist Helsinki Oy

Y-tunnus 2787814-7

Osoite:

Aleksanterinkatu 15 B

00100 Helsinki

Puhelin: +358 (0) 40 8085318

Sähköposti: asiakaspalvelu@bjorkqvist.fi

 

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

info@bjorkqvist.fi

REKISTERIN NIMI

Ab Björkqvist Helsinki Oy:n asiakasrekisteri

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään tilausten, luototuksen, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen sekä kilpailuihin ja arvontoihin tai muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan perustiedot

Asiakkaan etu- ja sukunimi, Björkqvistin kanta-asiakasnumero, osoitetiedot, vaihtoehtoiset toimitusosoitteet, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika tai henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli, verkkokaupan käyttäjätunnus ja salasana

Asiointitiedot

Ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri kanavissa, tieto kanta-asiakastasosta ja ostokertymistä sekä muut vastaavat ryhmittelytiedot, osallistuminen Björkqvistin toimintaan, tiedot tuotearvioinneista, markkinointikampanjoihin (esim. arvontoihin) osallistumiseen, tarjottujen etujen käyttämiseen sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot

Mobiilisovellukseen liittyvät tiedot

Tieto rekisteröitymisestä Björkqvistin mobiilisovellukseen, sovelluksen ja siihen sisältyvien eri toimintojen käyttämisen välityksellä saatavat tiedot, kuten sijaintitiedot (esim. tieto asiakkaan käynnistä ja liikkumisesta tavaratalossa) ja tiedot, jotka asiakas on antanut varatessaan asiakaspalvelua (esim. valokuva)

 

Tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, asiakkaan osto- ja asiointitiedot Björkqvistin tietojärjestelmissä ja sähköisissä palveluissa, mukaan lukien Björkqvistin mobiilisovellus, henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset ja viranomaiset, kuten Väestörekisterikeskuksen päivityspalvelu sekä Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteri.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta Björkqvistin ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa, perintään liittyvissä asioissa.Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

TARKASTUS-, KORJAUS- JA KIELTO-OIKEUS

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa tai Björkqvistin kanta-asiakaspalveluissa. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on asiakkaalla oltava mukana henkilöllisyystodistus.

Björkqvist vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Björkqvist.fi -verkkokauppaan rekisteröitynyt asiakas voi asettaa kieltoja myös verkkokaupassa.